ההסבה; [The story]

הבניין הוסב בשיתוף פעולה עם משרד התרבות היווני. המחקרים האדריכליים התבססו על זיהוי, כיבוד והדגשה עד כמה שאפשר את האלמנטים הקיימים המרכיבים את הבניין.
פסיפס זה של מורשת תרבותית, השוכנת גם בבניין המפורסם הזה, כפי שמשתקף במחיצותיו הפנימיות ובשלבי ההתערבות המתקדמים שיגיעו לאחר מכן וכבית אתונאי אופייני ב-Thision.
Cookies acceptance

This website uses technical cookies to set your privacy preferences and third party cookies for statistic or marketing purposes.
By using this website, you are agreeing to our policy concerning Data privacy protection.

  |