The transformation; [The story]

Bina, Yunanistan Kültür Bakanlığı ile iş birliği içerisinde dönüştürüldü. Mimari çalışma binanın tarihini ortaya koyan mevcut unsurları mümkün olduğunca fazla bir şekilde vurgulamayı, saygı göstermeyi ve kimliğini ortaya çıkarmayı temel aldı.

Bu koruma altındaki bina içerisindeki manevi ve kültürel miras mozaiği, iç bölümlerinde ve sonraki girişim safhalarında yansıtıldığı gibi ve Thision’daki karakteristik bir Atina evi gibi, dönüşümün hikâyesini ortaya koymaktadır.