Dönüşüm [Hikâye]

Bina, Yunanistan Kültür Bakanlığı ile iş birliği içerisinde dönüştürüldü. Mimari çalışma binanın tarihini ortaya koyan mevcut unsurları mümkün olduğunca fazla bir şekilde vurgulamayı, saygı göstermeyi ve kimliğini ortaya çıkarmayı temel aldı.

Bu koruma altındaki bina içerisindeki manevi ve kültürel miras mozaiği, iç bölümlerinde ve sonraki girişim safhalarında yansıtıldığı gibi ve Thision’daki karakteristik bir Atina evi gibi, dönüşümün hikâyesini ortaya koymaktadır.
Cookies acceptance

This website uses technical cookies to set your privacy preferences and third party cookies for statistic or marketing purposes.
By using this website, you are agreeing to our policy concerning Data privacy protection.

  |