Pool

אחרי ביקורכם באקרופוליס תחת השמש הקופחת או שוטטות ברחובות העיר, בחזרתכם אל Asomaton מכל פעילות שהיא, קפצו אל הבריכה כדי להתרענן.